بایگانی تگ‌ها: گلی ترقی

گلی ترقی و “دو دنیا”

دو دنیا، مجموعه‌ی هفت داستان به‌هم پیوسته‌ی خاطره گونه‌ای از گلی ترقی میباشد. این کتاب ادامه‌ی خاطره‌های پراکنده است و داستانهای هر دو کتاب را می‌توان مجموعا فصل‌هایی از یک رمان تلقی کرد. زمان در کارهای گلی ترقی حضوری موکد و دلهره آور دارد. مراجعت مداوم بین گذشته و آینده که حسرت در گذشته و […]