بایگانی تگ‌ها: پیروزی به عبارت دیگر

فوتبال را بخوانیم

این روزها که التهاب فوتبال مردم را در تمام دنیا در برگرفته، بیایید کمی فوتبال بخوانیم. نوشته ای که در ادامه می‌خوانید کتاب‌های جدیدتر منتشر شده و معروف فوتبالی در ایران رو معرفی می‌کنه.