بایگانی تگ‌ها: نویسنده زن فرانسوی

از آنا گاوالدا، نویسنده‌ی زن فرانسوی چه چیزهایی می‌شود یاد گرفت؟

برای من خیلی پیش نیامده که از نویسنده‌های معاصر داستانی را بخوانم که حس کنم واقعا خود نویسنده در آن موقعیت قرار داشته. هرچند خیلی‌ها تلاش می‌کنند تصویری از دنیای واقعی به نمایش بگذارند که رخ دادنش چندان دور از انتظار نباشد، اما به نظرم اکثرشان در این کار موفق نبوده‌اند. آنا گاوالدا یکی از این […]