بایگانی تگ‌ها: مسابقه جزیره

کتاب پسری ۱۲ساله در صدر پرفروش‌های آمازون

پسرک ۱۲ ساله‌ای به نام کالب ج. بویر کتابی تحت عنوان «مسابقات جزیره» نوشته که به صدر آثار پرفروش آمازون رسیده است.