بایگانی تگ‌ها: زنانی که دنیا را تغییر دادند

زنانی که جهان را دگرگون کردند

«زنانی که دنیا را تغییر دادند» با ترجمه نلی محجوب از سوی نشر ناریا منتشر شده تا کودکان و نوجوانان را با زنان مهم و تاثیر‌گزار در دنیا، آشنا کند.