بایگانی تگ‌ها: آمازون

کتاب پسری ۱۲ساله در صدر پرفروش‌های آمازون

پسرک ۱۲ ساله‌ای به نام کالب ج. بویر کتابی تحت عنوان «مسابقات جزیره» نوشته که به صدر آثار پرفروش آمازون رسیده است.

کاهش استفاده از کتاب های دیجیتال در سال گذشته

آخرین بررسی‌ها نشان دهنده کاهش استفاده خوانندگان انگلیسی از کتاب‌های دیجیتال و بازگشت به سوی کتاب‌های کاغذی است.